แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2559

แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2559

ให้มารับรูปแบบรายการพร้อมเอกสารประกอบ และขอให้จัดทำ EGP  ตามรหัสงบประมาณที่ให้มาด้วย

สามารถติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ กลุ่มการเงินฯ สพป.สระแก้ว เขต 1

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

หรือโทร. 037-425465 , 085-2827779

20102559

ติดต่อเรา