กิจกรรมจักรยานแรลลี่การศึกษา

โรงเรียนบ้านลุงพลูจัดกิจกรรมจักรยานแรลลี่การศึกษา รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

และ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระชนมายุครบ 87 พรรษา

จากโรงเรียนบ้านลุงพลู ถึง น้ำตกปางสีดา  และยังเป็นการศึกษาธรรมชาติและผีเสื้อ 

เพื่อสำนึก รักบ้านเกิด เมื่อวันพุธที่ 18  มิถุนายน 2557

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

ติดต่อ สพป.สก.1