พิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมด้วยผู้แทนศาสนาต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระแก้ว มาร่วมพิธี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้นำโบว์สีดำมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และส่งมอบต่อไปยังสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว เพื่อสถานศึกษาได้นำไปติดแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ด้วย

img_0001 img_7381 img_7382 img_7383 img_7387 img_7388 img_7389 img_7390 img_7391 img_7393 img_7394 img_7395 img_7396 img_7398 img_7399 img_7400 img_7403 img_7404 img_7406 img_7407 img_7409 img_7410 img_7411 img_7412 img_7415 img_7421 img_7423 img_7424 img_7425 img_7429 img_7430 img_7431 img_7432 img_7436 img_7437 img_7442 img_7443 img_7444 img_7445 img_7446 img_7447 img_7448 img_7450 img_7452 img_7453 img_7454 img_7455 img_7456 img_7457 img_7458 img_7459 img_7460 img_7461 img_7462 img_7463 img_7464 img_7465 img_7466 img_7467 img_7468 img_7469 img_7470 img_7471 img_7472 img_7475 img_7476 img_7477 img_7478 img_7479 img_7480 img_7481 img_7482 img_7483 img_7484 img_7485 img_7488 img_7494 img_7495 img_7497 img_7498 img_7500 img_7501 img_7504 img_7505 img_7507 img_7508 img_7510 img_7511 img_7512 img_7515 img_7516 img_7517 img_7518 img_7519 img_7520 img_7521 img_7522 img_7523 img_7524 img_7525 img_7526 img_7527 img_7528 img_7529 img_7530 img_7531 img_7532 img_7533 img_7534 img_7535 img_7536 img_7537 img_7538 img_7539 img_7541 img_7543 img_7544 img_7545 img_7546 img_7547 img_7549 img_7550

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา