สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/3624 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559

1-1 1-2 1-3 1-4 1

ติดต่อเรา