การประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดประกวดสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นั้น ขอให้ทุกโรงเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ช่วยตรวจสอบข้อมูลพร้อมแก้ไขลงในลิงค์นี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เพื่อประกาศและจัดทำเกียรติบัตร

https://docs.google.com/document/d/1huxZqxaCUudutTdAEN_x7x-zmK2HBmc9YaI7FxyWQ2s/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา