ประกาศผลการคัดเลือก Best Practice ในกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้จัดประกวดคัดเลือก Best Practice ในการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” นั้น ขอให้ทุกโรงเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ช่วยตรวจสอบข้อมูลพร้อมแก้ไขลงในสิงค์นี้ให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เพื่อประกาศและจัดทำเกียรติบัตร

https://docs.google.com/document/d/1ubGHCUr3ppAstZcHlg7PVUUZhyJrOFeHN4yYQSoVEw4/edit?usp=sharing

ติดต่อเรา