แผนผังสนามแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 66 ณ โรงเรียนบ้านหนองเตียน

แผนผังสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แข่งขันในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 โรงเรียนมีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในราคาที่ย่อมเยาว์

1

2

ติดต่อเรา