แจ้งเลื่อนการแข่งขันกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งโรงเรียนทุกแห่ง สพฐ. ให้งดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จึงเลื่อนการแข่งขันกิจกรรมตามที่ส่งมาด้วยออกไปก่อน (ดังแนบ) ส่วนกิจกรรมอื่นๆยังคงแข่งขันตามกำหนดการเดิม

scan0040

 

 

ติดต่อเรา