แจ้งการเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน(การศึกษาพิเศษ-สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)

 การศึกษาพิเศษ-สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี   หัวข้อการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม  Paint  ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเตรียม Computer notebook มาในวันที่ทำการแข่งขันด้วย

ติดต่อเรา