แผนผังสนามแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย แข่ง วันที่  17  ตุลาคม พ.ศ.2559 (เริ่มเวลา 09.00 น.) (อาคาร3,4,5)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,นาฎศิลป์   แข่งขัน วันที่  18  ตุลาคม พ.ศ.2559 (เริ่มเวลา 09.00 น.)

ทัศนศิลป์, ดนตรีไทยและการขับร้อง/วงดนตรีไทย /ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (กลองยาว) แข่งวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2559  (เริ่มเวลา 09.00 น.)

Download >> แผนผัง

ติดต่อเรา