ประชาสัมพันธ์บันทึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

บันทึกส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ชั้น ป.1 เล่ม 2 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ฉบับโรงพิมพ์ ราคาเล่มละ 25 บาท (ถ่ายเอกสารเล่มละ 40 บาท) ได้รับหนังสือเปิดเทอม สนใจสั่งซื้อแจ้ง ศน.ประไพ  ฉายอรุณ 0899322312

 

ติดต่อเรา