สพป.สระแก้ว เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมทำความเข้าใจ โรงเรียนลูกข่ายฯ

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังแดงและโรงเรียนวัดเกศแก้ว อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว  เพื่อร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนและแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก) โดยมีนายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ ๑๗๙ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแดง, โรงเรียนวัดเกศแก้ว ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม

 0001 14614249_1583913874968167_610582993_o 14614435_1583913434968211_174474243_o 14625262_1583913791634842_487636287_n 14628034_1583918811634340_978290895_n 14632610_1583913891634832_1420357524_o 14632727_1583912251634996_926254439_o-1 14632727_1583912251634996_926254439_o 14642585_1583913424968212_1312754095_n 14642624_1583944768298411_10424729_n 14642792_1583912388301649_1443937909_n 14642978_1583912658301622_1589593172_n 14643002_1583922724967282_1406814676_n 14646625_1583913928301495_1712820415_o 14646745_1583913871634834_1068313096_o 14672777_1583913868301501_1743876940_o 14686031_1583913508301537_1777764344_n 14686299_1583913734968181_1659622105_n 14686425_1583922681633953_1122745116_n 14686661_1583913378301550_1067440972_n 14696914_1583912298301658_476238639_n 14697237_1583913944968160_46079442_o 14699566_1583913681634853_1758769990_o

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา