ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙

นายพีระพงษ์  ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์ และแนวทางการตัดสิน เพื่อให้มีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม และคัดเลือกนักเรียนในสังกัดที่มีคุณภาพ ไปเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป โดยจะดำเนินการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑

img_7296 img_7297 img_7299 img_7300 img_7301 img_7302 img_7303 img_7304 img_7305 img_7306 img_7307 img_7308 img_7309 img_7310 img_7311 img_7312 img_7313 img_7314 img_7315 img_7317 img_7318 img_7319 img_7320 img_7321 img_7322 img_7324 img_7325 img_7326 img_7327 img_7328 img_7329 img_7330 img_7331 img_7332 img_7333 img_7334 img_7335 img_7336 img_7337 img_7338 img_7339 img_7340 img_7341 img_7342 img_7343 img_7344 img_7345 img_7346 img_7347 img_7348 img_7349 img_7350 img_7351 img_7352 img_7353 img_7354 img_7355 img_7356 img_7357 img_7364 img_7367

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา