ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศุภลักษณ์ ละสา

นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
ได้มอบหมายให้ นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ
นางเพ็ญพิมล มั่นคงโชคดี และ นางสาวระวีวรรณ แก้วเก่า
เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

แสดงความยินดีกับ เด็กหญิงศุภลักษณ์ ละสา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในโอกาสเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม
จาก ฯพลฯท่าน นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
เนื่องในกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ
เรื่อง “วัฒนธรรมในอาเซียนที่ควรรู้”

ในการนี้ นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ
เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดเขียนเรียงความ
ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์ โรงเรียนราชินีบน

wir_8791wir_8698
wir_8717
wir_8722
wir_8759

wir_8765
wir_8783

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม <<Click>>

ติดต่อเรา