ทอดผ้าป่าโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด

     ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด และชาวบ้านคลองหมากนัดทุกคน ขอขอบพระคุณในแรงศรัทธา ของผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ร่วมกันทำบุญ เพื่อเด็กนักเรียนบ้านคลองหมากนัดในวันนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ปราศจากภัย และอำนวยสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลให้สำเร็จผลขึ้นแก่ท่านทั่วหน้ากัน