ให้ผู้บริหารโรงเรียนมารับคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนใน วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปและกรณีที่มีครูผู้ช่วย,ครู คศ.1 และลูกจ้างประจำให้นำเลขที่คำสั่งมาด้วย

ติดต่อเรา