แจ้งเปลี่ยนวันแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ชั้น ป.4-6/ม.1-3

แจ้งเปลี่ยนวันแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ชั้น ป.4-6/ม.1-3 จากเดิมแข่งขันวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เปลี่ยนเป็นวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

ติดต่อเรา