ประชุมชมรมประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชมรมประชาสัมพันธ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีประธานเครือข่ายเขตพัฒนาคุณภาพการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนชมรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน

img_7027 img_7028 img_7029 img_7030 img_7031 img_7032 img_7033 img_7034 img_7035 img_7036 img_7037 img_7038 img_7039 img_7040 img_7041 img_7042 img_7043 img_7044 img_7045 img_7046 img_7047 img_7048

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา