ประชุม กศจ.สระแก้ว ต้อนรับประธานคนใหม่

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการฯ มอบช่อดอกไม้ให้แด่ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่และเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นครั้งแรก

14600590_169197630196468_501779903_o img_0002 img_6951 img_6952 img_6953 img_6954 img_6955 img_6956 img_6957 img_6959 img_6965 img_6967 img_6968 img_6969 img_6970 img_6971 img_6972 img_6973 img_6974 img_6979 img_6981 img_6982 img_6986 img_6987 img_6988 img_6989 img_6990 img_6991 img_6992 img_6993 img_6996 img_6997 img_6999 img_7000 img_7001 img_7002 img_7003 img_7004 img_7006 img_7007

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา