ร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ สพป.สรแก้ว เขต1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 จัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต

แด่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ  จำนวน  47 คน  

เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2559    ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์  สพป.สก.เขต1

โรงเรียนบ้านลุงพลู  นำโดย  ผอ. บุญส่ง  แสงเทพ    คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  

ได้เข้าร่วมพิธี โดยมีผู้เกษียณ 1 คน    นายเกษม  ร่วมใจ 

 ที่เกษียณอายุราชการของโรงเรียนบ้านลุงพลู

ประจำปี  2559 ครั้งนี้

******

3 2 1
5

ติดต่อเรา