“เรารักพี่ๆ อนุบาลที่รัก”

“เรารักพี่ๆ อนุบาลที่รัก”

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำโดยท่าน ผอ.ประสาร พรหมณา คณะครู และบุคลากร ได้ร่วมกันจัดงาน “เรารักพี่ๆ อนุบาลที่รัก” เพื่อเลี้ยงส่งผู้เกษียณทั้ง 6 ท่าน ที่เกษียณอายุราชการ ในปี 2559 วันที่ 29 กันยายน 2559

click-e1474680977668

ติดต่อเรา