ขอเชิญร่วมการประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมการประกวดคำขวัญวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเงินรางวัลรวมกว่าสองแสนบาท เพื่อยกระดับความสำคัญของวันออมแห่งชาติ โดยแบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า และประเภทบุคคลทั่วไป ผู้สนใจติดต่อได้ที่ www.nsf.or.th หรือเฟสบุ๊ค : กองทุนการออมแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา