ขอเชิญร่วมโครงการอบรมวิปัสสนาพัฒนาทางจิต

มูลนิธิ พิเชษฐ์ เทียนทอง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมวิปัสสนาพัฒนาทางจิต โดยหลักสูตรของพระอาจารย์ประเสริฐ ฐานังกโร แห่งสำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต จังหวัดตรัง โดยจัดระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บ้านสวนน้ำเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ๐๓๗ – ๒๒๕ ๒๑๗ และ ๐๘๑ – ๓๑๙ ๓๗๙๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา