ขอเชิญจัดส่งเด็กนักเรียนเข้ารับการคัดเลือก “เด็กกตัญญู ตามรอยพ่อของแผ่นดิน”

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการพิจารณาคัดเลือก จัดส่งเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “เด็กกตัญญู ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” โดยสามารถดูรายละเอียดการสมัคร การเสนอรายชื่อและแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ www.senate.go.th สอบถามโทร ๐๒ – ๘๓๑๙๒๑๓ – ๔

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา