ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand Forum 2017 กิจกรรม “Thailand Innovative Teachers Leadership Awards 2017” เพื่อส่งเสริมให้ครู ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ผู้สนใจสามารถสมัครและลงทะเบียนในระบบออนไลน์ ได้ที่ http://itla2017.eventbrite.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 สอบถามโทร 081-8440595

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา