พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการ ณ สพป.สระแก้ว เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งในการเกษียณครั้งนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว นำโดยท่าน ผอ.ประสาร พรหมณา ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ได้เข้าร่วมพิธีโดยมีผู้เกษียณ ๖ คนที่เกษียณอายุราชการของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งนี้

click-e1474680977668

ติดต่อเรา