ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศึกษาของกลุ่มนโยบายและแผน สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑  เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

img_0001 img_0002 img_6718 img_6719 img_6720 img_6721 img_6722 img_6723 img_6724 img_6726 img_6727 img_6728 img_6729 img_6731 img_6732 img_6733 img_6734 img_6735 img_6780 img_6787 img_6789

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา