โครงการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรม ประมาณ ๑๔๐ คน

img_6644 img_6645 img_6646 img_6647 img_6648 img_6649 img_6650 img_6651 img_6652 img_6653 img_6654 img_6655 img_6656 img_6657 img_6658 img_6660 img_6661 img_6663 img_6664 img_6665 img_6666 img_6667 img_6668 img_6669 img_6670 img_6671 img_6672 img_6673 img_6674 img_6675 img_6676 img_6677 img_6678 img_6679 img_6680 img_6681 img_6682 img_6683 img_6684 img_6685 img_6686 img_6687 img_6688

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา