ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ มอบช่อดอกไม้แด่ ผู้ว่าฯสระแก้วคนใหม่

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) และนายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด เข้ามอบช่อดอกไม้แด่ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

img_6855 img_6856 img_6857 img_6859 img_6860 img_6862 img_6863 img_6865 img_6867 img_6868 img_6869 img_6870 img_6873 img_6877 img_6879 img_6883 img_6884 img_6885 img_6886

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา