ขอเชิญร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่พิกุล ผงทะราช

ด้วย คุณแม่พิกุล  ผงทะราช  มารดาของคุณครูณัชรียา   บำรุงเทียน ( ครูแมว )  ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านป่าระกำ  ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่  30  กันยายน  2559  ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  คณะเจ้าภาพได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 229 หมู่ 6 ตำบลสระขวัญ  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

          –  กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่   30  กันยายน  2559 – 5 ตุลาคม  2559  เวลา  20.00 น. ของทุกวัน 

         –  กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ ในวันพฤหัสบดีที่  6  ตุลาคม  2559  เวลา 16.00 น. ณ เมรุวัดเนินผาสุก  ตำบลสระขวัญ  อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   

คณะเจ้าภาพจึงเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพและร่วมฌาปนกิจศพ คุณแม่พิกุล  ผงทะราช  มารดาคุณครูณัชรียา  บุำรุงเทียน   (ครูแมว )  ตามวัน  เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

 

 

ติดต่อเรา