แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด

แจ้งโรงเรียนทุกแห่งปริ้นท์แผนการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดชั้น ป.1-6ให้แก่ครูที่ผ่านการอบรมยาเสพติดนำไปใช้สอนนักเรียน5

ติดต่อเรา