ขอความอุปถัมภ์ร่วมโครงการครั้งหนึ่งในชีวิตช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ 86 พรรษาพ่อของแผ่นดินปีที่ 2

ด้วยวัดภูดวงดาว บ้านโคกเจริญ  ตำบลวังปลาป้อม  อ.นาวัง  จ.หนองบัวลำภู  ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทรัพย์ตามจิตศรัทธาในการไถ่ชีวิต

โค – กระบือ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและ 86 พรรษาพ่อของแผ่นดินปีที่ 2  โดยสามารถบริจาคในนามเฉพาะบุคคลหรือในนามกลุ่มคณะก็ได้

บริจาค 1 ตัว  ราคา 19,000 บาท  เป็นคู่ ๆ ละ  38,000 บาท หรือจะบริจาคตามกำลังทรัพย์และศรัทธาและเมื่อบริจาคแล้ว

ให้เขียนชื่อ – นามสกุล ให้ชัดเจน

ทั้งนี้  หากมีความประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถเบริจาคได้โดยตรง ณ วัดภูดวงดาว  หรือหากไม่สะดวกสามารถบริจาคผ่านทางบัญชี

ธนาคารออมสิน  สาขานากลาง  ชื่อบัญชี  วัดภูดวงดาว เลขที่บัญชี 020011345277  หรือสะดวกส่งเป็นธนาณัติ ตั๋วแลกเงินในนาม

หลวงพ่อคูณสุจิตโต  เจ้าอาวาสวัดภูดวงดาว  บ้านโคกเจริญ  ตำบลวังปลาป้อม  อำเภอนาวัง  จังหวัดหนองบัวลำภู  รหัสไปรษณีย์ 39170

(สามารถโทรติดต่อบริจาคได้ที่เบอร์โทร. 088-5175733)

 

 

ติดต่อเรา