พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและลูกจ้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดฯ ที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีนายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งในการเกษียณครั้งนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น ๔๗ คน

img_6183 img_6180 img_6179 img_6178 img_6171 img_6164 img_6163 img_6162 img_6157 img_6156 img_6155 img_6145 img_6142 img_6140 img_6138 img_6137 img_6136 img_6135 img_6134 img_6133 img_6132 img_6129 img_6128 img_6122 img_6121 img_6120 img_6118 img_6117 img_6114 img_6110 img_6109 img_6108 img_6107 img_6106 img_6104 img_6103 img_6102 img_6101 img_6100 img_6099 img_6098 img_6097 img_6096 img_6095 img_6094 img_6093 img_6092 img_6091 img_6090 img_6089 img_6088 img_6087 img_6086 img_6085 img_6084 img_6083 img_6082 img_6081 img_6079 img_6078 img_6077 img_6076 img_6075 img_6074 img_6073 img_6072 img_6071 img_6070 img_6069 img_6068 img_6067 img_6066 img_6065 img_6064 img_6063 img_6062 img_6061 img_6060 img_6059 img_6056 img_6055 img_6054 img_6053 img_6052 img_6051 img_6050 img_6049 img_6048 img_6047 img_6045 img_6044 img_6043 img_6042 img_6041 img_6040 img_6039 img_6038 img_6037 img_6036 img_6035 img_6034 img_6033 img_6032 img_6031 img_6030 img_6029 img_6028 img_6027 img_6026 img_6025 img_6024 img_6023 img_6022 img_6021 img_6020 img_6019 img_6018 img_6017 img_6016 img_6015 img_6014 img_6013 img_6012 img_6011 img_6010 img_6009 img_6008 img_6007 img_6006 img_6005 img_6004 img_6003 img_6002 img_6001 img_6000 img_5999 img_5998 img_5997 img_5996 img_5995 img_5994 img_5993 img_5992 img_5991 img_5990 img_5989 img_5988 img_5987 img_5986 img_5985 img_5984 img_5983 img_5982 img_5981 img_5980 img_5979 img_5978 img_5977 img_5976 img_5975 img_5974 img_5973 img_5972 img_5971 img_5970 img_5969 img_5968 img_5967 img_5966 img_5965 img_5964 img_5963 img_5962 img_5961 img_5960 img_5959 img_5958 img_5957 img_5956 img_5955 img_5954 img_5953 img_5952 img_5951 img_5950 img_5949 img_5948 img_5947 img_5946 img_5945 img_5944 img_5943 img_5942 img_5941 img_5940 img_5939 img_5938 img_5937 img_5936 img_5935 img_5934 img_5933 img_5932 img_5931 img_5930 img_5929 img_5928 img_5927 img_5926 img_5925 img_5924 img_5923 img_5922 img_5921 img_5920 img_5919 img_5918 img_5917 img_5916 img_5915 img_5914 img_5913 img_5912 img_5911 img_5910 img_5909 img_5908 img_5907 img_5906 img_5905 img_5904 img_5903 img_5902 img_5901 img_5900 img_5899 img_5898 img_5897 img_5896 img_5895 img_5894 img_5893 img_5892 img_5891 img_5890 img_5889 img_5888 img_5887 img_5886 img_5885 img_5884 img_5883 img_5882 img_5881 img_5880 img_5879 img_5878 img_5877 img_5876 img_5875 img_5874 img_5873 img_5872 img_5871 img_5870 img_5869 img_5868 img_5867 img_5866 img_5865 img_5862 img_5861 img_5860 img_5859 img_5858 img_5857 img_5856 img_5855 img_5854 img_5853 img_5851 img_5850 img_5849 img_5848 img_5847 img_5846 img_5845 img_5844 img_5843 img_5842 img_5841 img_5840 img_5839 img_5838 img_5837 img_5836 img_5835 img_5834 img_5833 img_5832 img_5831 img_5829 img_5828 img_5827 img_5826 img_5825 img_5823 img_5822 img_5821 img_5820 img_5819 img_5818 img_5817 img_5816 img_5815 img_5814 img_5811 img_5810 img_5809 img_5808 img_5807 img_5806 img_5805 img_5803 img_5802 img_5800 img_5798 img_5797 img_5796 img_5795 img_5794 img_5793 img_5791 img_5790 img_5787 img_5786 img_5785 img_5784 img_5783 img_5781 img_5780 img_5779 img_5778 img_5777 img_5774 img_5773 img_5772 img_5771 img_5770 img_5769 img_5768 img_5765 img_5763 img_5762 img_5761 img_5760  img_5759 img_5758 img_5756 img_5754 img_5751   img_5743  img_5742 img_5741 img_5740 img_5739 img_5738 img_5737 img_5736 img_5735 img_5734 img_5733 img_5732 img_5731 img_5730 img_5729 img_5728 img_5727 img_5726 img_5725 img_5724 img_5723 img_5722 img_5721 img_5720 img_5719 img_5718 img_5717 img_5716 img_5715 img_5714 img_5713 img_5712 img_5711 img_5710 img_5709 img_5708 img_5707 img_5706 img_5705 img_5704 img_5703 img_5702 img_5701 img_5700 img_5699 img_5698 img_5697 img_5695 img_5694 img_5693 img_5692 img_5691 img_5690 img_5689 img_5688 img_5687 img_5686 img_5685 img_5683 img_5682 img_5681 img_5680 img_5679 img_5678 img_5677 img_5676 img_5675 img_5674 img_5672 img_5671 img_5670 img_5669 img_5668 img_5667 img_5666 img_5665 img_5663 img_5662 img_5661 img_5659 img_5658 img_5657 img_5655 img_5654 img_5653 img_5652 img_5651 img_5650 img_5649 img_5647 img_5646 img_5645 img_5644    img_5642 1005 img_5641 img_5640 img_5638 img_5637 img_5636 img_5634 img_5633 img_5632 img_5631 img_5630 img_5629 img_5628 img_5627 img_5626 img_5621 img_5619 img_5618 img_5617 img_5616 img_5613 img_5611 img_5610 img_5609 img_5608 img_5607 img_5604 img_5603 img_5602 img_5600 img_5598 img_5597 img_5596 img_5595 img_5594 img_5593 img_5591 img_5590 img_5589 img_5588 img_5587 img_5586 img_5585 img_5584 img_5582 img_5580 img_5578 img_5577 img_5576 img_5575 img_5573 img_5571 img_5570 img_5569 img_5568 img_5567 img_5566 img_5565 img_5563 img_5562 img_5561 img_5560 img_5559 img_5558 img_5556 img_5555 img_5554 img_5553 img_5551 img_5550 img_5549 img_5548 img_5547 img_5546 img_5545 img_5544 img_5543 img_5542 img_5541 img_5540 img_5537 img_5536 img_5535 img_5534 img_5533 img_5531 img_5530 img_5528 img_5527 img_5526 img_5525 img_5523 img_5522 img_5521 img_5520 img_5517 img_5516

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา