สรุปข้อตรวจพบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

กลุ่มตรวจสอบภายใน สพฐ. ได้สรุปข้อตรวจพบของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบทางราชการกำหนด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาdocument_0024

รัชวุฒิ มั่นคงโชคดี   รายงาน

ติดต่อเรา