การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ซักซ้อมความเข้าใจการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

1.หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนด ระบบเว็ปไซด์จะปิด และจะไม่สามารถสมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้ได้

2.โรงเรียนที่สมัครแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบรายชื่อว่า มีรายชื่อหรือไม่ จำนวนนักเรียนที่เข้าแข่งขันครบตามหลักเกณฑ์หรือไม่

   (เขตฯ ได้ตรวจสอบจากระบบแล้ว พบว่า หลายแห่งไม่ได้กรอกรายชื่อนักเรียน)

3.กำหนดการแข่งขัน วันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 รายละเอียดบนเว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพป.สระแก้ว เขต 1

4.ติดตามความเคลื่อนไหว และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่เว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

สพป.สระแก้ว เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา