จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ

โรงเรียนบ้านลุงพลู

นำโดยนายบุญส่ง  แสงเทพ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุงพลู

นำคณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง

จัดงานมุทิตาจิต  เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ 

” คุณครูเกษม  ร่วมใจ “

ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันเสาร์  ที่ 24 กันยายน 2559

*********

1-1 1-3 2 3-1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 19 18

 

ติดต่อเรา