การอบรมพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

     ด้วยโรงเรียนสระแก้วจะดำเนินการอบรม/พัฒนาครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สพป.สระแก้ว เขต 1 เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะทำให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับการพัฒนา จึงขอความร่วมมือให้โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดทุกโรงเรียนส่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้ารับอบรมในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

     ทั้งนี้ให้ติดต่อแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมได้โดยตรงภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ที่ฝ่ายวิชาการโรงเรียนสระแก้ว หรือ อาจารย์องค์  หันจันทร์ โทร 0892236751

28-09-59-1scan 

ติดต่อเรา