กิจกรรมเข้าค้ายพักแรมลูกเสือ – เนตนารี โรงเรียนบ้านซับมะนาว

กิจกรรมเข้าค้ายพักแรมลูกเสือ – เนตนารี โรงเรียนบ้านซับมะนาว ระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชัวคราวโรงเรียนบ้านซับมะนาว

ลูกเสือซับมะนาว
ลูกเสือซับมะนาว

IMG_2814 IMG_2823 IMG_2835 IMG_2882 IMG_2943 IMG_2968 IMG_2988 IMG_3031 IMG_3095 IMG_3119

ติดต่อเรา