ขอเชิญผู้บริหารฯเครือข่ายดอกลำดวนประชุมอีักครั้ง

ขอเชิญผู้บริหารฯเครือข่ายดอกลำดวนประชุมอีกครั้ง  ในวันที่  24  มิถุนายน  2557  เวลา  13.30น.  ณ โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน  และให้แต่ละโรงเรียนกรอกข้อมูลรายชื่อครูและบุคลากรมายังไฟล์รายชื่อครูโรงเรียนเครือข่ายดอกลำดวนที่แนบมาพร้อมนี้  และโรงเรียนใดกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ส่งข้อมูลได้ที่  E-mail:[email protected]  ภายในวันที่  23  มิถุนายน  2557

ติดต่อเรา