ทัศนศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

นายเทพพิทักษ์  ดำรงธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 

ในฐานะประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU)  มอบถนนคอนกรีตให้วิทยาลัย

และนำนักเรียนทัศนศึกษาฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

 

editer2

 

editer1

 

 

 

editer3

editer

ติดต่อเรา