มอบช่อดอกไม้แทนคำขอบคุณวันเกษียณราชการคุณครูจรัสศรี ณ ลานเสาธง วันที่ 27 กันยายน 2559

ผอ. คณะครูและนักเรียนมอบช่อดอกไม้

ให้กับคุณครูจรัสศรี  ศุภพิมล

เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ

ณ ลานเสาธง

วันที่ 27 กันยายน 2559

1000100110021003

ติดต่อเรา