คุณหมอมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้นักเรียนชั้น ป.1 ป.6 และคณะครู

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไทรทอง
ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้นักเรียนชั้น ป.1  ป.6 และคณะครู
โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว
วันที่ 26 กันยายน 2559
20160926_095356 20160926_095451 20160926_095506 20160926_101240 20160926_102457

 

 

ติดต่อเรา