การจัดกิจกรรมประชุม สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมประชุม สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนต้นแบบเครือข่ายแกนนำคุณภาพภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2559 ณ หาดทรายทองรีสอร์ท อ.ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีโรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วม 12โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 12 คน วิทยากร ได้แก่ท่านศึกษานิเทศ จาก สพป.สก.1  จำนวน 2 ท่าน

click-e1474680977668

ติดต่อเรา