โครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

1474860709822 1474860710981 1474860712240 1474861861593

14 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญ นำโดยครูภาวินี นาบำรุง ครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ” โดย กลุ่มม.จ.เติมรัก…นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคน ณ สพป.สระแก้ว เขต 1
ในการนี้ได้มีผู้นำเสนอโครงงานดังนี้
1.เด็กหญิงอังวรา สุดชาติ
2.เด็กหญิงชลันดา สมสกุล
3.เด็กหญิงสุดารัตน์ โพธิ์ทอง
4.เด็กชายอุทัย สีทาวงษา
5.เด็กชายพรชัย อุบลรัตน์
ซึ่งผลการแข่งขันนั้นปรากฎว่าได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 1

 

 

ติดต่อเรา