แข่งโครงงานวิทฯ ระดับประเทศ

1474858255409 1474858257264 1474858259102 1474858261148 1474858265622 1474858273647 1474858278339 1474858287193 1474858296016

เมื่อวันที่ 13-15 กันยายน 2559 โรงเรียนบ้านมหาเจริญนำโดยคุณครูภาวินี นาบำรุง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี ด.ช.นวกิต วีรพันธ์ และ ด.ญ.ทิพย์สุภา พงษ์สกุล เป็นผู้นำเสนอโครงงานดังกล่าว.ในการนี้ได้รับรางวัลกลับมาอย่างมากมาย

ฐาปกรณ์ ใจสะอาด รายงาน
ภาวินี นาบำรุง ภาพถ่าย/เนื้อหา
มาลัย คงชมแพ่ง กำกับ
วินัย คำภาชาติ ควบคุมการผลิต
ชูเกียรติ ไชยพิณ อำนวยการผลิต

 

 

 

ติดต่อเรา