การฝึกอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรค

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญได้เข้าร่วม ฝึกอบรมให้ความรู้และการป้องกันโรค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

img_7176 img_7177 img_7178 img_7179 img_7180 img_7181 img_7182 img_7183 img_7184 img_7186 img_7187 img_7190 img_7191 img_7192 img_7195 img_7202 img_7203 img_7204 img_7206 img_7215 img_7216 img_7219 img_7220 img_7225 rok

เฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

เว็บไซด์โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

 

ถนอมจิตร  พอใจ  รายงาน

วันชัย  ธนังไพศาล  อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา