4 ดี วิถีพอเพียง

นักเรียนของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จำนวน 40 คน เข้าฝึกอบรม ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน · สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้4 ดี วิถีพอเพียง โครงการตามรอยเบื้องพระ ยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2559

click-e1474680977668

ติดต่อ สพป.สก.1