โครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาไทย

นายบุญสม ทองทา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาไทย ณ หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ โดยมีข้าราชการในสังกัด ชมรมครูภาษาไทย สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมโครงการประมาณ ๒๐๐ คน

img_0001 img_0002 img_0003 img_4066 img_4067 img_4069 img_4070 img_4071 img_4072 img_4073 img_4074 img_4075 img_4077 img_4080 img_4081 img_4082 img_4083 img_4084 img_4085 img_4086 img_4087 img_4088 img_4089 img_4090 img_4091 img_4092 img_4093 img_4094 img_4095 img_4096 img_4097 img_4098 img_4099 img_4100 img_4101 img_4102 img_4103 img_4104 img_4105 img_4106 img_4107 img_4108 img_4109 img_4110 img_4111 img_4112 img_4113 img_4114 img_4115 img_4116 img_4117 img_4118 img_4119 img_4120 img_4121 img_4122 img_4123 img_4124 img_4125 img_4126 img_4127 img_4128 img_4129 img_4130 img_4131 img_4132 img_4133 img_4134 img_4135 img_4136 img_4137 img_4139 img_4140 img_4141 img_4142 img_4143 img_4144 img_4145 img_4146 img_4148 img_4149 img_4150 img_4151 img_4154 img_4155 img_4157 img_4158 img_4162 img_4163 img_4168 img_4170 img_4171 img_4172 img_4173 img_4174 img_4176 img_4177 img_4178 img_4181 img_4182 img_4183 img_4184 img_4185 img_4186 img_4188 img_4189 img_4190 img_4191 img_4192 img_4193 img_4195 img_4196 img_4197 img_4198 img_4200 img_4201 img_4202 img_4203 img_4204 img_4205 img_4207 img_4208 img_4209 img_4212 img_4213 img_4214 img_4215 img_4216 img_4217 img_4219

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ       กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท         อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา