งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้กำหนดปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2559 โดยกำหนดวันรับสมัครผ่านระบบเว็ปไซด์ ตั้งแต่วันที่ 26-30 ก.ย.59 รายละเอียดตามเว็ปไซด์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ได้ที่ http://central66.sillapa.net/sp-skw1/

ติดต่อเรา