สำรวจความต้องการการใช้ DLTV ของโรงเรียนขนาดกลาง

          ด้วย สพฐ. ให้สำรวจความต้องการการจัดการศึกษาผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 121-500 คน) เนื่องจากเป็นเรื่องเร่งด่วน สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงให้โรงเรียนขนาดกลางในสังกัด ที่มีความต้องการการใช้ DLTV กรอกแบบสำรวจ (ดังแนบ) ส่ง สพป.สระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2559 ที่กลุ่มนิเทศฯ หรือทาง email : [email protected]

       ขอแสดงความนับถือ

22-09-59-2scan

ติดต่อเรา